Tag: افشین آذری

شعر آهنگ حضرت عشق از افشین آذری

در این پست از سایت تانی موزیک متن آهنگ  افشین آذری به نام حضرت عشق رو آماده…

Continue Reading شعر آهنگ حضرت عشق از افشین آذری

شعر آهنگ عیبی یوخ از افشین آذری

در این پست از سایت تانی موزیک متن آهنگ افشین آذری به نام عیبی یوخ رو آماده…

Continue Reading شعر آهنگ عیبی یوخ از افشین آذری

شعر آهنگ خیلی ممنون از افشین آذری

در این پست از سایت تانی موزیک متن آهنگ افشین آذری به نام خیلی ممنون رو آماده…

Continue Reading شعر آهنگ خیلی ممنون از افشین آذری

متن آهنگ هرجا که میرم هرجا میشینم از افشین آذری

در این پست از سایت تانی موزیک متن آهنگ افشین آذری به نام هرجا که میرم هرجا…

Continue Reading متن آهنگ هرجا که میرم هرجا میشینم از افشین آذری

متن آهنگ یازین اولین ده گنجه چولونده از افشین آذری

در این پست از سایت تانی موزیک متن آهنگ افشین آذری به نام یازین اولین ده گنجه…

Continue Reading متن آهنگ یازین اولین ده گنجه چولونده از افشین آذری

متن آهنگ تو که تقصیری نداری من یکم سادگی کردم از افشین آذری

در این پست از سایت تانی موزیک متن آهنگ افشین آذری به نام تو که تقصیری نداری…

Continue Reading متن آهنگ تو که تقصیری نداری من یکم سادگی کردم از افشین آذری

متن آهنگ چی سرت آوردن دل دیوونه بسته گریه نکن آخه بی اقبال از افشین آذری

در این پست از سایت تانی موزیک متن آهنگ افشین آذری به نام چی سرت آوردن دل…

Continue Reading متن آهنگ چی سرت آوردن دل دیوونه بسته گریه نکن آخه بی اقبال از افشین آذری