دانلود آهنگ جدید

تانی موزیک

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸
پخش آنلاین موزیک

دوخت مانتو ساده تابستانی

دسته بندی : سرگرمی تاریخ : شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸

نوشته دوخت مانتو ساده تابستانی اولین بار در کاویاب پدیدار شد.

دوخت مانتو امری مهم در خیاطی است. مانتوها جزء اصلی پوشاک بیرون از خانه بانوان است و یادگیری دوخت آن می‌تواند فواید مختلفی برای هنرمندان و هنرجویان خیاطی داشته باشد. در ادامه با ما همراه باشید.

آموزش دوخت پالتو دخترانه یقه برگرد

دوخت مانتو با آستین رگلانپیش مانتو 

چنانچه پنس حلقه پشت الگو باز باشد در قسمت پیش هم در حلقه آستین پنس ۵/۱ سانت در حلقه ایجاد می‌کنیم و ۵/۱ سانت از قطر پنس سرشانه کم می‌شود و باقیمانده پنس سرشانه به خط سینه (۱۴ به ۱۳) منتقل می‌شود. آستین را از نقطه ۱۱ برابر با ۱ سانت داخل ۲۷ بالاتنه شده بطوریکه نقطه ۷ نزدیک نقطه ۲۲ قرار گیرد، دور الگوی آستین خط کشیده از نقطه ۱۱ بالاتنه مساوی ۸ سانت پایین می آییم. سپس از ۱۱۲ مساوی ۴ سانت به بیرون گونیا می‌رویم.

دوخت مانتو و الگو

۱۱ به ۱۱۲=CM8 و ۱۱۲ به ۱۱۳=CM4. از ۱۱۳ تا قد مانتو عمود می‌کنیم. از نقطه ۲۰ آستین تا ۲۰۲ مساوی ۲/۱ فاصله (۱۱۲ به ۱۱)به پایین علامت می‌زنیم.

۲۰ به ۲۰۲=۲/۱(۱۱۲ به ۱۱)=CM4. و از ۲۰۲ گونیا کنید به بیرون از نقطه ۲۴ مساوی ۲ سانت داخل شده.

Z به ۲۴=CM2. به مرکز Z تا ۱۱۳ دایره به سمت چپ می‌زنیم تا امتداد خط ۲۰۲ را در نقطه ۲۰۳ قطع کند. از ۳/۱ هلال یقه جلو را از ۳۰ داخل شده و از این نقطه با قوس مختصر به Z وصل می‌کنیم و از Z به ۱۱۳ بالاتنه و به ۲۰۳ آستین با هلال کم وصل می‌کنیم. اگر بخواهیم سردست آستین کمی گشاد باشد ۴-۲ سانت خارج می‌شویم و به ۲۰۳ وصل می‌کنیم. در صورت استفاده از اپل از انتهای سرشانه ۵/۱-۱ سانت بالا رفته و سرشانه جدید را با هلال به ابتدا سرشانه و از طرف دیگر به سردست رسم می‌کنیم.

برش پیش مانتو 

آستین با تکه سرشانه مطابق مدل از بالاتنه جدا می‌شود و در بالاتنه خط ۱۳ به ۲۶ بسته می‌شود و پنس سرشانه باز می‌شود. الگوی بالاتنه و آستین را طوری قرار می‌دهیم که ۲۰۳ آستین مماس با ۱۱۳ بالاتنه شود.

دوخت مانتو و الگو

پشت مانتو 

پنس حلقه به یقه منتقل می‌شود. از نقطه ۱۱ بالاتنه ۸ سانت پایین آمده و ۴ سانت خارج می‌شویم و تا قد گونیا می‌کنیم. سپس از نقطه ۲۱ حلقه ۲ سانت داخل می‌شویم نقطه Z. آستین را از نقطه ۱۱ یک سانت داخل ۱۹ بالاتنه شده بطوریکه نقطه Z آستین مقابل Z حلقه قرار گیرد و از نقطه ۲۰ آستین ۴سانت به پایین گونیا خارج نموده از Z تا نقطه ۱۱۳ دایره بسمت راست زده تا امتداد خط ۲۰۲ در نقطه ۲۰۳ قطع کند و از Z به ۳/۱ حلقه و با هلال مختصر به ۱۱۳ و ۲۰۳ وصل می‌کنیم و ۲۰۳ به سردست وصل می‌کنیم.

دوخت مانتو و الگو

دوخت مانتو کلوش 

از الگوی اولیه مانتو گشاد رولت می‌کنیم. در قسمت پشت خط ۱۰ و K را تا قد لباس ادامه می‌دهیم و برای برش قسمت پیش از ۲ سانت بالای ۲۴ خطی به نقطه ۲۶ وصل می‌کنیم و از ۲/۱ این خط تا قد مانتو عمود رسم می‌کنیم. سپس خطوط را چیده و فاصله ۲۱ به ۲۰ را برش می‌دهیم و در لبه دامن اوزمان ۵-۳ سانت می‌دهیم.

از نقطه ۲۱ مساوی یک سانت خارج می‌شویم و از نقطه ۱۹ به ۲۱ بیرون رفته و پرگار به سمت چپ می زنیم و روی خط پرگار شده مساوی ۶ سانت خارج می‌شویم. آستین را طوری قرار می‌دهیم که از نقطه ۱۹=۳ سانت فاصله داشته باشد. سپس از نقطه ۱۴ آستین تا خط آرنج قیچی می‌کنیم و از سردست سمت راست ساسون را برش داده بطوریکه از هم جدا نشود و نقطه Z آستین مقابل ۶ سانت خارج شده تا پرگار در نقطه ۲۱ قرار بگیرد.

دوخت مانتو و الگو

از نقطه ۱۱ بالاتنه مساوی ۱۱ سانت به پایین علامت می‌زنیم. نقطه ۱۱۲ بدست می‌آید از ۱۱۲ مساوی ۴ سانت خارج می‌شویم. روی خط گونیایی ۱۱۳ مشخص می‌شود.

CM11=112 به ۱۱،و CM4=113 به ۱۱۲. از ۱۱۳ به قد مانتو گونیا می‌شود و از ۲۱ بالاتنه مساوی ۲ سانت داخل می‌شویم و از این نقطه ۱۱۳ را پرگار می‌کنید به سمت راست از ۲۰ آستین مساوی ۲/۱ فاصله ۱۱ به ۱۱۲ پایین می‌آییم. نقطه ۲۰۲ بدست می‌آید، نقطه ۲۰۲ را گونیا کنید به بیرون بطوریکه خط پرگار شده ۱۱۳ را در نقطه‌ای قطع کند که این نقطه ۲۰۳ می‌باشد. از ۱۱ آستین مساوی ۵ سانت داخل آستین شده و مطابق مدل از آنجا به نقطه Z و در ادامه به ۲۰۳ حلقه را کامل کنید و از طرف دیگر از Z به ۱۱۳ رسم کنید. ۲۰۳ به سردست وصل می‌شود.

قسمت پیش مانتو 

خط ۲ سانتی بالاتر از ۵۰ را برش داده خط ۲/۱ این خط و ستون ۱۴ را تا قد مانتو برش می‌دهیم. ساسون سرشانه را بسته بین خطوط اوزمان می‌دهیم و از ۲۷ مساوی ۳ سانت به بیرون علامت زده از ۲۷ به ۵۰ پرگار به سمت راست می‌زنیم و روی این خط مساوی ۶ سانت خارج می‌شویم. الگوی آستین را طوری قرار می‌دهیم که ۱۱ آستین روی ۳ سانت خارج شده از ۲۷ قرار گیرد و ۷ آستین روی ۶ سانت خارج شده از ۵۰ قرار گرفته باشد.

از ۱۱ بالاتنه =۱۱ سانت پایین آمده ۱۱۲ می‌شود و گونیا به بیرون می‌آید و مساوی ۲/۱ (۱۱۲ به ۱۱) نقطه ۱۱۳ بدست می‌آید. سپس به قد مانتو عمود می‌شود از ۲۰ آستین =۲/۱(۱۱۲ به ۱۱) به پایین علامت می‌زنیم و نقطه ۲۰۲ که بسمت چپ گونیا می‌شود از ۵۰ مساوی ۲سانت داخل می‌شویم و از این نقطه پرگار به سمت چپ وارد شوید تا ۱۱ را تا جاییکه ۲۲ را قطع کند. نقطه ۲۰۳ از ۱۱ آستین مساوی CM5 داخل آستین شده از این نقطه حلقه را به ۷ و ۳ به ۱۱۳ و طرف دیگر به ۲۰۲ وصل کنید نقطه ۲۰۳ به سردست وصل شود.

دوخت مانتو و الگو

دوخت مانتو راسته 

برای رسم الگوی مانتو ابتدا خطی مستقیم از سمت راست کاغذ از بالا به پایین رسم نموده و روی این خط ۲-۱ مساوی بلندی کف حلقه را علامت می‌زنیم.

 • ۱ به ۲=CM23=بلندی کف حلقه
 • ۱ به ۳=CM40.بالاتنه پشت را به پایین مشخص می‌کنیم
 • ۱ به ۴=CM5/60 =خط باسن
 • ۱ به ۵=CM110 =قد مانتو

از نقاط ۴،۳،۲ و۵ عمود به سمت چپ کاغذ رسم می‌کنیم. روی خطوط رسم شده ازنقطه ۴ تا ۷ مساوی با ۵/۱ سانت از نقطه ۷ به یک وصل می‌کنیم که این خط کمر را در نقطه ۶ و خط سینه را در نقطه ۹ قطع می‌کند و از ۷ تا قد مانتو گونیا می‌کنیم. cm5/1=7 به ۴=۸ به ۵

دوخت مانتو و الگو

روی خط سینه ۹ به ۱۰ تیره پشت مساوی ۱۹ سانت.

 • ۹ به ۱۰=cm19=تیره پشت
 • ۱۰ به ۱۱=cm75/7 و برابر با۲/۱ گشادی کف حلقه بعلاوه یک سانت.
 • ۱۱۱ به ۱۱=cm5-6 فاصله تقریبی
 • ۱۱۱ به ۱۲=cm75/5 و مساوی ۲/۱ گشادی کف حلقه منهای یک سانت.
 • ۱۲ به ۱۳=cm23،مساوی با بزرگی سینه جلو از نقطه ۱۳ به بالا و پایین قد لباس گونیا می‌شود و خط وسط جلو می‌باشد از نقطه ۱۳ روی خط سینه بسمت راست تا ۱۴ و برابر با بزرگی سینه جلو علامت می‌زنیم.
 • ۱۳به ۱۴=cm5/10،بزرگی سینه جلو و برابر با ۱۰/۱ دور سینه بعلاوه نیم سانت می‌باشد.
 • از نقطه ۱ عمود به سمت چپ تا ۱۷ رسم می‌کنیم و ۱۷ تقاطع خط گونیا شده از نقطه ۱۰ با خط ۱ می‌باشد.
 • ۱ به ۱۵=cm5/6=پشت یقه
 • ۱۰ به ۱۷=۱ به ۲
 • ۱۵ به ۱۶=cm2،عمود بر خط ۱ می‌باشد.
 • هلال یقه پشت الگو از ۱ به ۱۶ کشیده می‌شود.
 • ۱۷ به ۱۸=cm5/1 بسمت پایین وروی خط ۱۰ به ۱۷ می‌باشد.
 • ۱۸ به ۱۹=cm5/1 خارج می‌شویم
 • ۱۰ به ۲۰=۴/۱ (۱۸ به ۱۰) و مساوی ۵/۵ سانت
 • ۲۰ به ۲۱=۳/۱ خارج می‌شویم.

از ۲/۱ خط (۱۸ به ۱۰) عمود بر خط ۱ کشیده و ۱۶ روی شیب سرشانه تا k مساوی ۴ سانت داخل می‌شویم و از k به خط ۲/۱ حلقه عمود رسم کرده و از ۲/۱ حلقه به سمت پایین و بالا ۷۵ میلیمتر علامت می‌زنیم و از این نقاط یک سانت خارج می‌شویم و ساسون حلقه را تا تقاطع خط k با ۲/۱ حلقه کشیده می‌شود و حلقه آستین پشت از ۱۹ تا ۲۱ بوسیله پیستوله رسم می‌شود و از ۲۱ به ۱۱ هلال می‌شود. از ۱۱ و ۱۱۱ و ۱۲ به خط باسن عمود می‌کنیم خطوط پهلو جلو و پشت مانتو می‌باشد از نقطه ۱۲ عمود تا خط باسن و به بالا امتداد می‌دهیم نقطه ۱۴ تا قد مانتو عمود می‌شود و به بالا امتداد داده.

 • ۱۲ به ۲۲=۱۰ به ۲۰=CM5/5
 • ۵۰ به ۱۲=۴/۱ گشادی کف حلقه
 • ۱۲ به ۲۳=(۱۰-۱۸)%۲=CM5/19
 • ۲۴ به ۲۵ بالاتنه پیش روی ستون ۱۴=CM5/44
 • ۲۵ به ۲۶=CM27=بزرگی سینه،برگشت روی خط از نقطه ۱۲ تا ۲۳ دایره به سمت راست زده و روی دایره ۲۳ به ۲۷=CM5 مساوی با ۱۰/۱ نصف سینه می‌باشد.
 • از ۲۶ تا ۲۵ دایره به سمت راست زده ۲۸ روی دایره و تا ۲۷ مساوی سرشانه جلو می‌باشد.
 • نقطه ۲۹ روی ستون ۱۳ وخط گونیا شده از ۲۵ می‌باشد.
 • ۱۵ به ۱=۳۰ به ۲۹ پشت یقه اولیه =CM7
 • ۳۱ به ۲۹=CM5/8 =CM5/1 + پشت یقه
 • فاصله ۳۰ به ۲۵ را از ۲۸ بطرف ۲۷ داخل می‌شویم تا ۳۲.
 • ۲۵ به ۳۰=۲۸ به ۳۲=CM5/3
 • و فاصله ۳۳ به ۲۶=۳۲ به ۲۶ می‌باشد.
 • از ۴۳ روی خط باسن پهلوی پشت CM5/1 خارج می شویم و از ۴۳ پهلوی جلو ۱ سانت خارج می شویم از ۱۱ به ۵/۱ سانت خارج شده پهلو وصل می کنیم و خط را تا قد مانتو ادامه می دهیم.

از۱۱۱ به ۱ سانت خارج شده از نقطه ۴۳ وصل می‌کنیم و خط پهلو جلو را تا قد مانتو ادامه داده از نقطه ۴۱ روی خط وسط پیش در امتداد خط باسن ۷ میلیمتر خارج می‌شویم به ۳۱ مستقیم وصل کرده این خط را تا قد مانتو ادامه می‌دهیم. کنترل خطوط پهلوها – فاصله ۴۳ خارج شده پشت تا ۴۵ باید مساوی ۴۳ خارج شده از جلو تا ۴۶ باشد همچنین فاصله (۸ به ۷) در پشت باید مساوی ۴۱ خارج شده جلو تا ۴۷ باشد.

نکته مهم:

۷ میلیمتر خارج شده در نقطه ۴۱، برای صاف ایستادن و خوش فرم بودن جلوی مانتو می‌باشد. پنس سرشانه به تناسب مدل برش و یا منتقل می‌شود. برای مانتو راسته الگو به همان صورت برش می‌شود.

توجه: 

مانتو اگر بدون یقه باشد، از ۲۹ مساوی ۲-۱ سانت داخل شده و از این نقطه عرض یقه را داخل شده. در نتیجه قطر پنس سرشانه کمتر می‌شود و جلوی یقه صاف روی بدن می‌ایستد. اگر بخواهیم کمر مانتو کمی کرستی شود پنس کمر جلو با قطر کمتر رسم می‌شود و در پشت پنس بزرگ به ۲/۱ کمرمنتقل می‌شود با قطر ۳-۲ سانت.

جمع‌آوری و تنظیم: کاویاب

نوشته دوخت مانتو ساده تابستانی اولین بار در کاویاب پدیدار شد.

Likes۰Dislikes۰

برترین‌ها: هرچه به کنکور نزدیک‌تر می‌شویم استرس و نگرانی را به وضوح در چشمان داوطلبان می‌بینیم. امروز که آخرین روز قبل از کنکور است این استرس خیلی بیشتر و آزاردهنده‌تر است. برخی از داوطلبان راضی و منتظر روز موعود هستند، ولی برخی در این حسرت که کاش وقت بیشری داشتند، این روز را می‌گذرانند. در این مطلب چند نکته برای سپری کردن شب آزمون و صبح آن برایتان آورده‌ایم.

از روز قبل از کنکور تا ساعت ۸ صبح فردا که کنکور برگزار میشه باید یک سری نکات رو رعایت کنید:

روز قبل از کنکور

شام سبک بخورید و خوب بخوابید

شب قبل از کنکور شام سبکی بخورید تا راحت‌تر بخوابید و در وعده‌های روزانه هم، غذا‌های حاوی کربوهیدرات‌های پیچیده مثل نان، برنج و سیب زمینی بخورید.

از آنجایی که در کنکور سرعت، دقت و صحت مطرح است، بنابراین داشتن خواب منظم و تغذیه مناسب برای داوطلبان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ بنابراین از تمرین و مطالعه در شب‌های باقیمانده به کنکور پرهیز کنید، زیرا با بر هم زدن سیستم بدنی شما، استرس مضاعفی را به شبکه عصبی وارد می‌کند و این واکنش به صورت خستگی و احساس دلهره بیش از حد منجر به اختلال در حافظه و یادگیری می‌شود.

نوشیدنی‌های آرام‌بخش بنوشید

اگر شب کنکور استرس داشتید و نتونستید بخوابید یک لیوان شیر کم چرب، دوغ یا مقداری ماست مصرف کنید. البته اگر دستگاه گوارش شما به شیر حساسیت داره از شیر صرف نظر کنید. چای سبز، بادرنجبویه، اسطوقدوس و سنبل طیب و گل گاوزبان هم باعث آرامش خواهد شد و خوابی راحت را برایتان به ارمغان می‌آورند.

زیاد فکر و خیال نکنید

اگر فکر می‌کنید خیلی از مطالب رو فراموش کردید و یا نگران هستید که چرا بعضی از مطالب رو اصلا نخواندید باید بدانید که اکثر داوطلبان کنکور همین حس رو دارند حتی بسیاری از رتبه‌های برتر. این حس فقط مختص شما نیست. برای قبولی در بهترین رشته‌ها مثل پزشکی، داروسازی و … میانگین ۵۰ تا ۶۰ درصد سوالات رو جواب بدین کافیه. حتی اگر وضعیت درسی شما ضعیف بوده فقط کافیه در هر درس چند سوال رو درست جواب بدین. نگاهی به امار درصد داوطلبان در کنکور سال‌های گذشته بندازید: در کنکور ۹۶ اگر کسی فقط یک تست زیست شناسی رو درست جواب میداد حدود ۳۷۰ هزار داوطلب رو در این درس پشت سر می‌گذاشت! در اکثر دروس اختصاصی همین وضعیت وجود دارد. پس نگران نباشید!

درس خواندن تعطیل!

همه نوشته‌ها و نکاتی که به در و دیوار چسبانده‌اید را از جلوی دیدتان جمع کنید. هرچه خوانده‌اید و نخوانده‌اید کافی است.

سعی کنید روز آخر را به ورزش‌هایی همچون پیاده روی، نرمش و یا شنا بپردازید مهمترین موضوع برای موفقیت در کنکور حفظ خونسردی است. باید بدانید که با غصه خوردن چیزی درست نمی‌شود. هیچ وقت به این فکر نکید نتیجه کار چه می‌شود یا زحمات خانواده ام از بین می‌رود. به هیچ وجه این افکار را دور خود جمع نکنید. به این فکر کنید که هرچه را آموخته اید فردا به بهترین شکل در کنکور به‌کار میگیرید و پیروز ماراتن کنکور شما هستید.

سعی کنید با کسانی که باعث استرستان می‌شوند صحبت نکنید و با هیچ‌کس درباره کنکور و این‌که نتیجه چه خواهد شد بحث نکنید.

سرخود دارو مصرف نکنید

شب قبل از امتحان به هیچ عنوان دارو‌های خواب‌آور مصرف نکنید و سعی کنید با دمنوش‌ها درد‌های احتمالی مثل سردرد را تسکین دهید.

وسایل مورد نیاز را آماده کنید

چند مداد مشکی نرم، پاک‌کن، مداد تراش، کارت ورود به جلسه، سنجاق، کارت ملی، ساعت مچی، دستمال کاغذی یا پارچه ای، یک بطری آب کوچک در بسته، مواد قندی مثل شکلات را از روز یا شب قبل کنکور آماده کنید و یک جا قرار دهید و به‌هیچ عنوان این کار را برای صبح نگذارید.

توصیه‌های مهم برای شب قبل کنکور و روز آن

صبح روز کنکور

صبحانه فراموش نشود

حتما روز کنکور صبحانه کامل مصرف کنید.. بهترین صبحانه برای روز کنکور عسل، کنجد، پنیر و خرما است.

لباس راحت بپوشید

حتما می‌دانید که در جلسه کنکور همه داوطلبان همجنس شما هستند و محل برگزاری کنکور برای خانم‌ها و آقایان جداست؛ پس شما با جنس مخالف روبه‌رو نخواهید شد. خودتان را اصلا درگیر مدل لباس و کفش و … نکنید. یک لباس راحت و نسبتا گشاد و خنک بپوشید. تا جایی که ممکن است از لنز استفاده نکنید و آرایش زیاد نکنید. این نکات برای این است که بتوانید حدود ۲ ساعت به راحتی روی صندلی بنشینید و بدون خستگی به سوالات پاسخ دهید.

زودتر از خانه حرکت کنید

آدرس حوزه را حتما از شب قبل چک کرده‌اید و زمان رسیدن را تخمین زده‌اید! با این حال بازهم ترافیک را در نظر گرفته و کمی زودتر حرکت کنید و سعی کنید حتما قبل از ۷:۳۰ در حوزه حضور داشته باشید.

استرس دقایق ابتدایی آزمون

طبیعی است که در دقایق ابتدای کنکور، تقریبا همه داوطلبان اوج استرس را تجربه کنند. برای بهتر کنار آمدن با استرس دقایق ابتدایی آزمون، زمان مناسبی برای ورود به جلسه انتخاب کنید. نه آن قدر زود که حوصله‌تان سر برود و از نشستن روی صندلی بدون این که هیچ اتفاق خاصی در جریان باشد خسته شوید، نه آن قدر دیر که تا بخواهید به فضای جلسه عادت کنید آزمون شروع شده باشد. ساده‌تر بگویم؛ نه اولین نفر باشید نه آخرین نفر!

اگر احیانا چپ دست هستید، ولی برای شما صندلی مخصوص در نظر نگرفته‌اند با مسئول حوزه در میان بگذارید تا جایتان را عوض کنند. تمام موارد به ظاهر ساده را رعایت کنید چرا که همین مسائل ساده هم در روز کنکور می‌تواند شما را به لحاظ ذهنی دچار چالش کند.

روی ترتیب زدن دروس خود هم فکر کنید. می‌توانید به جای زدن دروس عمومی به ترتیب دفترچه، از درسی شروع کنید که با آن راحت‌تر هستید و نقطه قوت شما به حساب می‌آید. با این کار، در دقایق ابتدایی آزمون، راحت‌تر به سوالات جواب می‌دهید و کم‌کم اعتماد به نفس پیدا کرده و ادامه سیر را روان‌تر می‌روید.

توصیه‌های مهم برای شب قبل کنکور و روز آن

پاکت سوالات را آهسته باز کنید

دفترچه سوالات کنکور داخل پاکت پلاستیکی مخصوصی کنار صندلیتان گذاشته می‌شود. این پاکت، محل خاصی برای پاره کردن و بیرون آوردن دفترچه دارد. پلاستیک را با آرامش و از محل مخصوص پاره کنید. با عجله پاره کردن پلاستیک از محل نادرست ممکن است پاسخ‌برگ و دفترچه سوالات شما را هم پاره کند!

ترس از خراب کردن یک یا چند درس نداشته باشید

اگر در جواب دادن یک درس طبق پیش‌بینی‌هایتان عمل نکردید اصلا خودتان را نبازید و به فکر یک سال ماندن و دوباره خواندن و … نباشید.

فراموش نکنید چیزی که تعیین کننده نتیجه شما در کنکور سراسری است، تراز شماست نه خود درصدها. نمره تراز یک جور امتیاز است که با فرمول‌های آماری به درصد‌های شما داده می‌شود و در واقع از اختلاف درصد شما با میانگین درصد داوطلبان به دست می‌آید؛ بنابراین حتی اگر یک یا چند درس را خراب کرده باشید، تا زمانی که نتایج منتشر نشده باشد، تراز شما مشخص نیست چرا که شما خبر ندارید بقیه در آن درس چه عملکردی داشته‌اند. ممکن است شما روی درصد ۴۰ برای درس ریاضی حساب کرده باشید و سر جلسه ببینید درصد شما به زحمت به ۲۵ یا ۳۰ می‌رسد. چرا فکر نمی‌کنید که شاید درس ریاضی امسال در کنکور شما واقعا سخت بوده باشد و بقیه رقیبانتان هم به همین اندازه درصدهایشان افت کرده باشد.

کسانی که بعد از پایین زدن یک درس، همچنان با تمرکز به ادامه کار خود پرداخته‌اند، در کنکور برنده شده و بهترین رتبه‌ها را کسب کرده‌اند؛ بنابراین هیچوقت سر جلسه عملکرد خود را قضاوت نکنید و فقط به حل سوالات بعدی فکر کنید. به یاد داشته باشید؛ کنکور همیشه چندین چالش برای هر داوطلب در چنته خود دارد و هر کسی را در یک نقطه‌ای دچار مشکل می‌کند. تفاوت داوطلبان موفق با بقیه، در کمتر بودن مشکلاتشان نیست، بلکه در واکنش‌هایی است که نسبت به مشکلات پیش آمده از خود نشان می‌دهند.

توصیه‌های مهم برای شب قبل کنکور و روز آن

هر ۵ سوال یکبار گزینه‌ها را چک کنید

گاهی شاید برای شما پیش آمده که گزینه صحیح یک سوال را در پاسخ‌برگ برای سوال قبلی یا بعدی وارد کرده باشید! برای جلوگیری از این اشتباه هر ۵ سوال یک بار گزینه‌ها را با شماره سوالات تطبیق بدهید. این کار چند ثانیه بیشتر وقت نمی‌گیرد، ولی ارزشش را دارد. سوالاتی را که جواب آن‌ها را نمیدانید نشانه‌دار کنید تا بتوانید سر فرصت برگشته و نگاهی دوباره به آن‌ها بیندازید.

عجله نکنید

سعی کنید از همه زمان کنکور استفاده کنید و اگر وقت اضافه آوردید، برگردید و سوالات جامانده را یک بار دیگر باحوصله بخوانید.

در آخر لازم است بگوییم کنکور تنها عامل موفقیت شما در زندگی نیست. پس با توکل بر خدا و اعتماد‌به‌نفس سر جلسه حاضر شوید و خودتان را محک بزنید و به هیچ عنوان به نتیجه فکر نکنید. موفق باشید!

منبع : برترینها

نوشته توصیه‌های مهم به کنکوری‌ها، در شب کنکور و سر جلسه اولین بار در مجله اینترنتی خونواده. پدیدار شد.

Likes۰Dislikes۰

لازک یا لیزیک، کدام بهتر است؟

دسته بندی : سرگرمی تاریخ : شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸

مجله سیب سبز: اگر شما هم جزو آن دسته از افرادی هستید که هر صبح روزشان را با زدن عینک آغاز می‌کنند حتما تا به حال چند بار فکر جراحی و خلاص شدن از شر عینک را از سر گذرانده‌اید. اما آیا ترس و تردید درمورد انتخاب نوع جراحی، پزشک مطمئن و درد و ناراحتی بعد از عمل، تصمیم‌گیری را برایتان سخت کرده است؟ نمی‌دانید بین لیزیک و لازک کدام را انتخاب کنید؟ دکتر فیروزه رحیمی، جراح و فوق‌تخصص قرنیه، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تمامی تفاوت‌های بین این ۲ روش را برای شما بازگو می‌کند.

هدف، تغییر در انحنای قرنیه است

هدف از روش‌های لیزری برای اصلاح عیوب انکساری مانند نزدیک بینی، دوربینی و آستیگماتیسم، ایجاد تغییر در انحنای قرنیه است. درواقع با این تغییر می‌توان تصویری که روی شبکیه تشکیل نمی‌شده را روی شبکیه متمرکز کرد. این امر اساس اصلاح هرگونه عیب انکسار است. برای تغییر انحنای قرنیه می‌توان از ۳ روش لازک، PRK و لیزیک استفاده کرد. در روش لازک و PRK که با یکدیگر تفاوت‌های تکنیکی بسیار کوچکی دارند، لیزر به صورت مستقیم روی سطح قرنیه تابانده می‌شود. در روش لیزیک نیز ابتدا لایه‌ای با ضخامت بین ۱۰۰ تا ۱۶۰ میکرون با تیغ یا لیزر از سطح قرنیه برداشته می‌شود و بعد از استفاده از لیزر دوباره این لایه که به اصطلاح «Flap» نامیده می‌شود، روی قرنیه خوابانده می‌شود.

 

چرا دیگر مثل گذشته از عمل لیزیک استقبال نمی‌شود؟

شاید هنوز در برخی کشورها شایع‌ترین عملی که با استفاده از لیزر انجام می‌شود، عمل لیزیک باشد اما هم اکنون در ایران بیشتر بیماران تحت عمل لازک و PRK قرار می‌گیرند و تعداد پزشکانی که از لیزیک استفاده می‌کنند انگشت شمار است. در عمل لیزیک به این دلیل که سطح قرنیه دستکاری نمی‌شود و لیزر به سطح آن تابانده نمی‌شود خیلی سریع بعد از عمل دید بیمار برمی‌گردد و فرد خیلی زود می‌تواند به کارهای روزانه‌اش بپردازد. اما یکی از مهم‌ترین مسائلی که باعث شد در ایران پزشک ها دوباره به سمت لازک و  PRK بروند این بود که در عمل لیزیک با برداشتن ضخامتی از قرنیه، قوام یا ساختار قرنیه تاحدودی ضعیف می‌شد. علاوه براین، گاهی اوقات در زمان جراحی مشکلاتی در رابطه با لایه‌برداری از سطح قرنیه به وجود می آمد که باعث استرس جراح می شد.

 اما در لازک و PRK به این دلیل که هیچ برشی با تیغ یا لیزر برای برداشتن لایه اولیه قرنیه ایجاد نمی‌شود و لیزر در سطح قرنیه اعمال می‌شود، ساختار قرنیه دستکاری چندانی نخواهد شد و مقاومت آن در سال‌های بعد نیز دچار اشکال نمی‌شود. با این حال از آنجایی که در لازک و PRK، لیزر به صورت مستقیم به سطح قرنیه تابانده می‌شود ترمیم آن نسبت به روش لیزیک زمان بیشتری می‌برد. بیمار در این روش باید حوصله کافی داشته باشد، زیرا گاهی اوقات کامل شدن دید تا چند هفته طول می‌کشد اما در کل برای آینده خطر کمتری دارد. درواقع فرایند ترمیم قرنیه پس از عمل لازک یا PRK مانند زمانی است که خراشی روی پوست دست ایجاد می‌شود و مدتی طول می کشد تا پوست ترمیم شود و هم رنگ و هم ضخامت ناحیه مجاور خود شود. اصلاح دید پس از عمل لیزیک بسیار سریع‌تر صورت می‌گیرد اما با انجام آن همیشه یک نقطه ضعف در قرنیه باقی می‌ماند.

دوره نقاهت متفاوت است

دوره نقاهت عمل لازک بر حسب شماره چشم متفاوت است. بعضی بیماران بعد از ۲ تا ۳ هفته دید مطلوب خود را به دست می‌آورند. اما بعضی دیگر ممکن است بعد از ۲ تا ۳ ماه دید کامل پیدا کنند که این موضوع در افرادی که شماره آستیگمات یا نزدیک بینی بالایی دارند، بیشتر اتفاق می‌افتد زیرا لایه‌برداری بیشتری روی قرنیه‌شان صورت گرفته است. البته این به این معنی نیست که در تمام دوران نقاهت فرد دید ندارد، بلکه تنها ممکن است کیفیت دیدش خوب نباشد. برای مثال ممکن است از دیدن سایه اطراف چراغ‌ها یا پخش نور به خصوص هنگام شب شکایت داشته باشد که اینها نیز به مرور زمان از بین می‌رود. در مورد عمل لیزیک، فرد معمولا در عرض چند روز دید مطلوب خود را به دست می‌آورد. ولی نمی‌توان تعداد روزهای این دوران را به طور دقیق تعیین کرد. طول این دوران بر اساس نوع عیب انکسار و میزان ضعیفی دید چشم و شرایط چشم بیمار متفاوت خواهد بود.

اول معاینه کنید

انجام این عمل را معمولا چشم‌پزشک به بیمار پیشنهاد نمی‌کند و درواقع انتخاب خود بیمار است. بعضی از بیماران برای اصلاح عیوب انکساری خود از عینک استفاده می‌کنند. عده ای هم لنزهای تماسی را ترجیح می‌دهند. اما برخی‌ها دوست ندارند عینک بزنند و از طرفی هم نمی‌خواهند درگیر لنز گذاشتن شوند. مهم‌ترین آزمایشی که لازم است قبل از عمل لازک، PRK و لیزیک انجام شود اندازه گرفتن ضخامت قرنیه است.

 

کاندیدای مناسب برای این عمل فردی است که ضخامت قرنیه مناسبی داشته باشد، زیرا برای تراشیدن سطح قرنیه با لیزر و رسیدن به انحنای مورد نظر باید مقداری از ضخامت قرنیه برداشته شود. اگر ضخامت قرنیه مناسب نباشد توصیه می‌شود به جای عمل از روش‌های دیگر استفاده شود. نوع دستگاه‌های جراحی نیز در نتیجه عمل موثر است. دستگاه‌ها براساس نوعشان به ازای هر نمره شماره عینک بین ۱۰ تا ۱۶ میکرون از ضخامت قرنیه کم می‌کنند. علاوه بر بررسی ضخامت قرنیه، قبل از عمل باید مشخص شود که بیمار آستیگمات نامنظم یا قوز قرنیه نداشته باشد. اگر علت عیب انکسار ناشی از قوز قرنیه باشد دیگر کاندیدای مناسبی برای عمل لیزری به حساب نمی‌آید.

 

لازک یا لیزیک، کدام بهتر است؟

شماره چشم تان چند است!؟

در گذشته بعضی از پزشکان تا شماره‌های ۱۶ را هم لیزیک می‌کردند اما با توجه به عوارضی که بعدها پیدا شد کمتر پزشکی پیدا می‌شود که شماره‌های بالای ۱۰ را تحت عمل های لیزری چه لیزیک و چه لازک قرار دهد. به طور کلی نزدیک بینی را می‌توان حداکثر تا نمره منهای ۱۰ اصلاح کرد. برای دوربینی نیز بهترین شماره بین ۲ تا ۴ نمره است. البته در بعضی گزارش‌ها اصلاح تا ۶ نمره دوربینی هم اعلام شده است. در مورد آستیگماتیسم نیز تا حداکثر ۵-۴ نمره را می‌توان اصلاح کرد.

دیابت دارید، عمل نکنید

انجام این عمل معمولا بعد از ۲۰ سالگی توصیه می‌شود. علاوه براین، باید شماره چشم یک تا ۲ سال ثابت مانده باشد. بیشتر کسانی که پس از عمل دوباره چشم شان ضعیف می‌شود افرادی هستند که قبل از عمل پیشرفت عیب انکسارشان هنوز ادامه داشته است. امروزه با پیشرفت هایی که در تکنولوژی دستگاه‌ها به وجود آمده است احتمال برگشت عیوب چشم به علت اشکالات تکنیکی تقریبا از بین رفته است و بیشتر متوقف نشدن سرعت پیشرفت عیب انکساری پیش از عمل باعث ضعیف شدن دوباره چشم می‌شود.

 

می‌توان این عمل را در هر سنی انجام داد اما توصیه می‌شود بعد از ۵۰ سالگی انجام نشود، زیرا در این سن ممکن است به دلیل پیدایش آب‌مروارید تغییراتی در عدسی فرد ایجاد شده باشد. همچنین وجود برخی از بیماری‌ها مانند دیابت و بیماری‌های بافت همبند مانند روماتیسم مفصلی یا آرتریت روماتوئید باعث می‌شود فرد کاندیدای مناسبی برای انجام این جراحی‌ها نباشد.

بعد از عمل هم می‌توانید لنز بگذارید

اگر بیمار از لنز تماسی نرم استفاده می‌کند لازم است ۷ تا ۱۰ روز قبل از انجام آزمایش‌ها لنز نگذارد و اگر از لنز تماسی سخت یا هارد لنز استفاده می‌کند باید ۴ هفته قبل از آزمایش‌ها از لنز استفاده نکند. اگر پس از انجام عمل، انحنای قرنیه به گونه‌ای تغییر کند که لنز روی سطح قرنیه نایستد دیگر نمی‌توان از لنزهای زیبایی استفاده کرد. در واقع اگر شماره‌های زیادی از سطح قرنیه برداشته شود ممکن است انحنای قرنیه آنقدر صاف شود که این لنز ها به راحتی روی آن سوار نشوند. در صورتی که پزشک معاینه کند و انحنای قرنیه را بعد از عمل اندازه بگیرد و مشخص شود انحنایش متناسب با انحنای لنزهای زیبایی موجود در بازار است، بیمار می‌تواند از این لنزها استفاده کند. بهتر است گذاشتن لنز به یک تا ۲ ماه بعد از عمل موکول شود.

عینک را فراموش نکنید

لیزیک و لازک از لحاظ میزان خشکی چشم پس از عمل تفاوت چندانی با هم ندارند اما از آنجایی که طول دوره درمان در لیزیک کوتاه‌تر است بیمار مدت کوتاه تری از دارو استفاده می‌کند. در صورتی که طولانی تر بودن دوره نقاهت لازک باعث می‌شود فرد برای مدت طولانی‌تری از دارو حتی با دوز کم استفاده کند. توصیه می‌شود ۶ ماه تا یک سال بعد از انجام این عمل‌ها به خصوص PRK و لازک در بیرون از خانه عینک آفتابی استفاده شود ،حتی اگر هوا ابری باشد، زیرا ۷۰درصد از اشعه‌های فرابنفش از ابرها عبور می‌کنند. تابش اشعه فرابنفش روی قرنیه پس از عمل می‌تواند باعث ایجاد کدورت در قرنیه شود، در لیزیک نیز توصیه می‌شود چند ماه اول بعد از عمل از عینک آفتابی استفاده شود. همچنین در یک هفته اول که سطح قرنیه مقداری زخم است و نورچراغ یا تلویزیون، چشم بیمار را اذیت می‌کند توصیه می‌شود در داخل خانه نیز عینک آفتابی بزند.

 

لازک یا لیزیک، کدام بهتر است؟

فقط چند ثانیه درد دارید

احساس درد و ناراحتی پس از لازک در ۲ تا ۳ روز اول کمی بیشتر است اما در هر ۳ روش جراحی بیمار ضمن عمل هیچ دردی نخواهد داشت. این عمل‌ها با استفاده از قطره‌های بی‌حسی انجام می‌شوند و هیچ وقت از از بیهوشی و تزریقات بی‌حسی استفاده نمی‌شود. همچنین هر ۲ چشم هم زمان در یک جلسه جراحی می شوند. گاهی اوقات بیماران نگران این هستند که نتوانند چشم‌شان را باز نگه دارند. لازم به ذکر است در طول عمل وسیله به خصوصی چشم بیمار را باز نگه می‌دارد. البته همکاری بیمار ضمن عمل بسیار مهم است. در طول عمل به بیمار توصیه می‌شود به چراغ رنگی‌ای که زیر دستگاه است نگاه کند. آماده کردن چشم ممکن است چند دقیقه طول بکشد اما زمان تابش لیزر برای هر چشم بر حسب شماره در حد چند ثانیه است و ممکن است از ۴ تا ۲۰ ثانیه متفاوت باشد. معمولا رفتن بیمار به داخل اتاق عمل و بیرون آمدنش بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه طول نمی‌کشد.

از عفونت جلوگیری کنید

رعایت بهداشت در روزهای اول بعد از عمل بسیار مهم است. در این روزها بیمار باید از شست‌وشوی صورت و استحمام خودداری کند زیرا آلودگی احتمالی آب می‌تواند به چشمش منتقل شود. خانم‌ها باید مدتی آرایش چشم نداشته باشند. مالیدن و ضربه زدن به چشم به خصوص در لیزیک که یک لایه از سطح قرنیه برداشته شده و سرجایش گذاشته شده، می‌تواند باعث آسیب قرنیه شود. با این حال مهم‌ترین عارضه‌ای که بیمار باید در روزهای اول بعد از عمل مراقب آن باشد، عدم رسیدن عفونت یا آلودگی به سطح قرنیه است.

 

درمان عفونت در لازک آسان‌تر است زیرا عفونت در سطح قرنیه است اما در لیزیک عفونت در عمق ضخامت قرنیه ایجاد می‌شود. به هر حال عفونت یک فاجعه است و در هر ۲ عمل اگر قرنیه دچار عفونت شود، کدورت آن باقی می ماند. اما به طور کلی این جراحی‌ها به خصوص عمل لازک یا PRK  بسیار بی‌خطر هستند. عوارض دیررس در لازک و PRK بسیار نادر است اما در لیزیک به علت نازک شدن قرنیه و کم شدن استحکام قرنیه عوارض دیررس دیده شده است. با این حال تست‌های تشخیصی قبل از عمل به قدری دقیق شده‌اند که احتمال ایجاد عارضه در سال‌های بعد بسیار کم شده است.

هرقدر می‌خواهید گریه کنید!

گاهی اوقات افراد سؤال می‌کنند که آیا گریه کردن زیاد و همچنین فشار زایمان تاثیری بر چشمان عمل شده می‌گذارد یا خیر. پاسخ به این پرسش منفی است. همچنین کسانی که با توجه به شغل‌شان لازم است به طور مداوم از کامپیوتر استفاده کنند همیشه این نگرانی را دارند که چشم‌شان دچار مشکل خواهد شد یا خیر. در پاسخ باید گفت استفاده مداوم از کامپیوتر باعث خشکی چشم می‌شود. فقط اگر زیاد از کامپیوتر استفاده می کنید و می‌خواهید تحت عمل چشم قرار بگیرید باید پس از عمل بیشتر مراقب خشکی چشم خود باشید و سطح قرنیه چشم‌هایتان را با استفاده از قطره‌های اشک مصنوعی و ژل‌های نرم‌کننده مخصوص چشم مرطوب نگه دارید.

منبع : برترینها

نوشته لازک یا لیزیک، کدام بهتر است؟ اولین بار در مجله اینترنتی خونواده. پدیدار شد.

Likes۰Dislikes۰

برترین‌ها: از خلق و خوی آدم‌ها و روابط اجتماعی گرفته تا شمایل شهر، همه چیز در تهران با سرعت سرسام‌آوری بی‌وقفه در حال تغییر است. میدانی که تا دیروز جزئی جداناپذیر از بافت شهر به نظر می‌رسید ناگهان محو می‌شود، پلی که قسمتی از حافظه تاریخی مردم شهر بود برچیده می‌شود، آب‌نما‌های به‌یادماندنی میدانی دیگر تبدیل به پلازایی عظیم می‌شود. تهران لحظه‌ای از تغییر چهره بازنمی‌ایستد.

این تغییرات فقط به بافت شهر محدود نمی‌شوند، نام خیابان‌ها و مکان‌ها هم در این جنون تغییر، دستخوش دگرگونی‌های زیادی شده‌اند. آخرین این تغییر نام‌ها تغییر نام خیابان استاد نجات‌الهی به خیابان صنایع دستی است. هرچند مردم اغلب از هیچ‌کدام از این دو نام رسمی استفاده نمی‌کنند و همچنان این خیابان را خیابان ویلا صدا می‌کنند.

این اتفاقی است که در چهل سال گذشته دائم تکرار شده است. نام هزاران خیابان و کوچه در این سال‌ها در سراسر ایران تغییر کرده‌اند. بعضی از آن‌ها از طرف مردم پذیرفته شدند و برخی فقط به درد نوشته‌شدن روی پاکت نامه و یا پرکردن جای آدرس در فرم‌های رسمی می‌خورند.

نگاهی به فهرست بلندبالای نام‌هایی که در این سال‌ها تغییرکردند نشان می‌دهد بافت قدیمی و تاریخی شهر تهران در برابر تغییر نام مقاومت بیشتری نشان داده است. در حالیکه بافت‌های جدیدتر شهر که پیش از انقلاب ساخته شده بودند به سرعت با نام‌های جدید خود عادت کردند و در گویش مردم هم به رسمیت شناخته شدند.

در زیر می‌توان نام‌هایی را دید که در طول زمان تغییر کرده‌اند و از طرف مردم هم پذیرفته شده‌اند و دیگر کمتر کسی نام قدیم آن خیابان‌ها و مکان‌ها را به یاد دارد.

میدان شهیاد: میدان آزادی

خیابان آیزنهاور: خیابان آزادی

خیابان پهلوی: خیابان ولیعصر

خیابان کوروش کبیر: خیابان شریعتی

بزرگراه آتاتورک: بزرگراه آیت‌الله کاشانی

خیابان تاج: خیابان ستارخان

میدان ژاله: میدان شهدا

پارک لاله: پارک فرح

بزرگراه فرحزاد: بزرگراه جلال آل‌احمد

خیابان نادری: خیابان جمهوری اسلامی

خیابان کاخ: خیابان فلسطین

خیابان نادرشاه: خیابان میرزای شیرازی

خیابان ولیعهد: خیابان پاتریس لومومبا

بلوار الیزابت: بلوار کشاورز

بلوار پهلوی: بلوار میردادماد

خیابان شاه رضا: خیابان انقلاب

خیابان شاه عباس: خیابان قا‌ئم‌مقام فراهانی

میدان ۲۴ اسفند: میدان انقلاب

میدان ۲۵ شهریور: میدان هفت تیر

خیابان فرح: خیابان سهرودی

خیابان آریامهر: خیابان فاطمی

خیابان ثریا:خیابان سمیه

پارک پهلوی: پارک دانشجو

میدان ولیعهد: میدان ولیعصر

میدان کندی:میدان توحید

خیابان سلطنت‌آباد: خیابان پاسداران

خیابان قوام‌السلطنه: خیابان ۳۰ تیر

تغییر نام خیابان‌ها؛ از توپخانه و امام خمینی تا نیایش و هاشمی رفسنجانی

فهرست بلندبالای نام‌هایی که با وجود به رسمیت شناخته‌شدن از طرف نهاد‌های دولتی همچنان در گفتگوی روزانه مردم استفاده نمی‌شوند نشان‌دهنده این است که نام مکان‌ها را در نهایت مردم انتخاب می‌کنند.

اما در اسامی پایین می‌توان نام‌هایی یافت که یا همچنان در برابر تغییر مقاومت کرده‌اند یا حداقل به هر دو نام قدیم و جدید در میان مردم معروفند.

خیابان عباس‌آباد: خیابان بهشتی

میدان توپخانه: میدان امام خمینی

خیابان تخت طاووس: خیابان مطهری

خیابان آپادانا: خیابان خرمشهر

خیابان جردن: خیابان آفریقا، خیابان نلسون ماندلا

خیابان شاپور: خیابان وحدت اسلامی

خیابان آجودانیه: خیابان سباری

خیابان جهان کودک: بزرگراه حقانی

بزرگراه پارک وی: بزرگراه چمران

خیابان خواجه نظام‌الملک: خیابان اجاره‌دار

خیابان دولت: خیابان کلاهدوز

خیابان زعفرانیه: خیابان فلاحی

خیابان شهرآرا: خیابان آرش مهر

خیابان فرمانیه: خیابان لواسانی

خیابان قیطریه: خیابان رحمانی

خیابان گرگان: خیابان نامجو

خیابان گیشا: خیابان کوی نصر

خیابان مجیدیه: خیابان استاد حسن بنا

خیابان مهناز: خیابان صابونچی

خیابان نارمک: خیابان آیت

خیابان نظام‌آباد: خیابان مدنی

خیابان نیاوران: خیابان باهنر

خیابان ویلا: خیابان استاد نجات‌الهی، صنایع دستی

خیابان یوسف‌آباد: خیابان اسدآبادی

بزرگراه نیایش: بزرگراه هاشمی رفسنجانی

فهرست بلندبالای نام‌هایی که با وجود به رسمیت شناخته‌شدن از طرف نهاد‌های دولتی همچنان در گفتگوی روزانه مردم استفاده نمی‌شوند نشان‌دهنده این است که نام مکان‌ها را در نهایت مردم انتخاب می‌کنند. این آن چیزی است که به شهر‌ها و به آدم‌هایی که در آن زندگی می‌کنند هویت می‌دهد.

تغییر نام خیابان‌ها؛ از توپخانه و امام خمینی تا نیایش و هاشمی رفسنجانی

خاطره جمعی آدم‌ها و هویت شهر‌ها

می‌گویند شهر‌ها زنده‌ترین بی‌جانان جهان هستند. جایی برای زندگی انسان‌ها که هویتشان را از آدم‌ها می‌گیرند و در عوض به قسمتی از هویت آدم‌ها هم تبدیل می‌شوند. معماری بناها، نام خیابان‌ها و کوچه‌ها خاطرات جمعی مردم و اتفاقات تاریخی هویت شهر‌ها را می‌سازند. برای تغییر هویت شهر‌ها باید همه این گزینه‌ها را تغییر داد.

تغییر بافت شهر‌ها و نام مکان‌های شهر در حیطه قدرت دولت‌ها هستند. حداقل در ۲۰ سال گذشته توسعه بی‌محابای کلانشهر‌های بزرگ ایران، اتکای منابع مالی شهرداری‌ها به ساخت و ساز و ورود حجم بالایی از سرمایه‌های کلان برای ساخت مال‌ها و برج‌ها چهره بسیاری از شهر‌های ایران را تغییر داده است.

در همین زمان مردم گاه در برابر این نوع تغییر بافت شهری مقاومت‌هایی از خود نشان داده‌اند. اعتراض‌ها به تخریب باغ‌ها و فضای سبزی که به مجتمع‌های تجاری بزرگ می‌شوند یا رای مردم به اصلاح‌طلبان برای تغییر رویه و روش اداره شهر در زمان محمدباقر قالیباف از این نوع فعالیت‌هاست.

اما در نهایت این گزینه‌ها هیچ‌کدام نتوانسته جلوی تغییرات عظیم در شهر‌ها را بگیرد. اصلاح‌طلبان هم برخلاف شعار‌هایی که پیش از انتخابات مطرح کردند برای اداره شهر تقریبا همان راه قالیباف یعنی شهرفروشی و اتکا به منابع مالی ناشی از عوارض ساخت و ساز را طی می‌کنند.

اما مردم برخلاف تغییرات فیزیکی در شهر‌ها در موضوع تغییر نام مکان‌ها این اختیار را دارند که از آن استفاده کننده یا نه. همچنانکه همین حالا هم با وجود تغییراتی که در نام خیابان‌ها اتفاق می‌افتد مردم آن نامی را که خودشان می‌پسندند به کار می‌برند. نمونه بسیار زنده آن، تغییر نام بزرگراه نیایش به هاشمی رفسنجانی است. تقریبا هیچ‌کس در تهران این بزرگراه را به نام جدیدش صدا نمی‌زند.

این تغییر نام‌های پی در پی مکان‌های عمومی می‌تواند بخشی از خاطره و حافظه سیاسی و تاریخی و جمعی مردم یک شهر را تغییر دهد. مقاومت مردم در برابر برخی از تغییر نام‌ها هم از همین‌جا نشات می‌گیرد. مردمی که در خیابان تخت‌طاووس و گیشا و نیاوران و آپادانا زندگی کرده‌اند، عاشق و فارغ شده‌اند، تظاهرات یا شب‌نشینی کرده‌اند به سختی نام دیگری را برای مکان این خاطرات خود می‌پذیرند. این یکی از دلایل مقاومت قسمت‌های باهویت شهر‌ها در برابر تغییر نام است.

تغییر نام خیابان‌ها؛ از توپخانه و امام خمینی تا نیایش و هاشمی رفسنجانی

نسبت سیاست با نام‌گذاری خیابان‌ها

آن چیزی که شهر‌ها را زیست‌پذیر می‌کند هماهنگیشان با زندگی مردم در عین حفظ هویتشان است. هویت و تاریخی که آن شهر‌ها به آن معروف شده‌اند.

این تغییرات وابستگی و مسیولیت پذیری شهروندان به شهر‌ها را کاهش می‌دهد و از شهر‌ها خوابگاه‌های بزرگی می‌سازد که مردمش احساس تعلقی نسبت آن ندارند. فضای عمومی در چنین شهر‌هایی بیشتر محل عبور و مرور است نه جایی برای زندگی‌کردن و تقسیم‌کردن تجربه‌های مشترک جمعی. در این شهر‌ها نام چند صد ساله یک مکان عمومی می‌تواند در یک چشم برهم زدن و با یک رای‌گیری ساده در شورای شهر تغییر کند و ناگهان خاطره جمعی میلیون‌ها انسان بدون نظرخواهی از آن‌ها به باد فراموشی سپرده شود.

 دولت‌ها در این شرایط حتی خواست مردم برای نامگذاری خیابان‌ها را هم نادیده می‌گیرند. مثلا برای اینکه بالاخره جایی از تهران به نام مصدق نامیده شود چهار دهه بحث و جدل سیاسی در جریان بود. یا نامگذاری خیابانی کوچک و ناشناخته به نام محمدرضا شجریان در قیاس با جایگاه او بیشتر به یک شوخی شباهت دارد.

حساسیت شهر‌ها برای حکومت‌ها به ساختار‌های پیچیده اجتماعی، کارکرد‌های اقتصادی، جایگاه نظامی و سیاسی آن‌ها بستگی دارد. اما شهر‌ها برای مردم فارغ از این مسائل جایی برای زندگی کردنند. تغییرات دائمی شهر‌ها به اسم توسعه، پیشرفت و یا مدرن‌شدن در ساختار اقتصادی دنیای امروز اغلب به از هم‌پاشیدن بیشتر هویت شهرها، کوچ‌دادن مردم از محله‌هایی به محل‌های دیگر و سخت‌ترشدن زندگی آن‌ها منجر می‌شود.

تغییر نام خیابان‌ها؛ از توپخانه و امام خمینی تا نیایش و هاشمی رفسنجانی نام پل گیشا به نصر تغییر نام یافت، اما هیچ گاه از سوی مردم پذیرفته نشد

منبع : برترینها

نوشته تغییر نام خیابان‌ها؛ از توپخانه و امام خمینی تا نیایش و هاشمی رفسنجانی اولین بار در مجله اینترنتی خونواده. پدیدار شد.

Likes۰Dislikes۰

اردور کرفس با سس ماست

دسته بندی : سرگرمی تاریخ : شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸

 اردور کرفس با سس ماست

مواد لازم

برای ۶ نفر

کرفس مغزدار ۳ عدد

روغن زیتون ۵۰ گرم (دو قاشق سوپخوری)

آب مرغ ۱ لیوان (یا یک عدد قرص سوپ)

ماست ۱ لیوان

سرکه دو قاشق سوپخوری

تخم مرغ پخته سفت ۳ تا ۴ عدد

جعفری خرد کرده ۱ قاشق سوپخوری

پاپریکا (فلفل قرمز) ۱ قاشق مرباخوری

نمک و فلفل به قدر کافی

 

 

طرز تهیه

 

اردور کرفس با سس ماست

ساقه های سفت روی کرفس را می گیریم . یکی دو ردیف از ساقه های نازک آن را خرد می کنیم . مغز کرفس را که نرم و ترد است جدا می سازیم و از عرض به دو نیم می کنیم و می شوئیم و با کرفس های خرد شده در ظرفی می ریزیم. آب مر (یا یک قرص مرغ با یک لیوان آب) را با کمی نمک و فلفل روی کرفس ها می ریزیم. ظرف را روی حرارت ملایم می گذاریم . در ظرف را می بندیم تا کرفس بپزد ، ولی زیاد له نشود یعنی مغز و ساق کرفس شکل خود را از دست ندهد.

کرفس ها را از آب مرغ خارج می کنیم و آب باقیمانده را می گذاریم بجوشد تا آب آن در حدود دو قاشق شود. ساقه های خرد شده کرفس را در ظرفی مناسب می ریزیم .

روغن زیتون و سرکه را کم کم با ماست مخلوط می کنیم و دو قاشق آب مرغ و کرفس با کمی نمک و فلفل و پاپریکا و جعفری خرد شده را در ماست می ریزیم.

دو سه قاشق از این سس را برمیداریم ، بقیه را با کرفس های خرد و پخته داخل ظرف مخلوط می کنیم. مغزهای دو نیم شده کرفس را روی آن می چینیم ، کمی سس ماست باقیمانده را روی آن می دهیم . زرده های تخم مرغ را روی ساق های کرفس رنده می کنیم .این اردور مجارستانی می باشد.

.

نوشته اردور کرفس با سس ماست اولین بار در مردان پارس. پدیدار شد.

Likes۰Dislikes۰

مرغ شکم پر با دانه های انار

دسته بندی : سرگرمی تاریخ : جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸

مواد لازم

– پیاز خرد شده ۲۰۰ گرم

– انار ترش دانه شده ۲۵۰ گرم

– بادمجان پوست گرفته و سرخ شده ۳۰۰ گرم

– مرغابی وحشی (مرغ)۱ عدد

– گردوی خرد شده ۱۰۰ گرم

– رب انار ترش ۱ قاشق غذاخوری

 

 

طرز تهیه

پیاز خرد شده را تفت می دهیم تا طلایی شود و انار ترش دانه ای را به آن اضافه می کنیم و بعد مرغابی یا مرغ را با کمی آب (خیلی کم) می گذاریم با حرارت ملایم تا ۲ الی ۴ ساعت خوب بپزد و بعد مرغابی (مرغ) پخته شده را به همراه بادمجانهای پوست گرفته و شکم پر شده و انار و گردوی خرد شده کنار هم می چینیم تا به مدت یکساعت در کنار هم پخته شود و خوب جا بیفتد بعد از این مدت غذا آماده است.

.

نوشته مرغ شکم پر با دانه های انار اولین بار در مردان پارس. پدیدار شد.

Likes۰Dislikes۰

سینی اردور آرتیشو و مارچوبه

دسته بندی : سرگرمی تاریخ : جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸

 سینی اردور آرتیشو و مارچوبه

مواد لازم

کنسرو قلب آرتیشو – ۷ عدد (کنسرو آن آماده فروش است)

کنسرو مارچوبه سبز – ۲ قوطی کوچک

سس مایونز – ۱ لیوان

تروف – ۸ قطعه (یک نوع قارچ سیاه یا زیتون سیاه)

خامه – ۱۰۰ گرم

 

 

طرز تهیه

سس مایونز را با خامه و کمی سرکه مخلوط می کنیم ، مقداری از سس را کف ظرف گرد مناسبی می ریزیم . سرهای مارچوبه را به شکل شعاع وسط ظرف می چینیم و قلب های آرتیشو را دور آن قرار می دهیم . قارچ را در کره کمی سرخ می کنیم . روی آرتیشوها کمی سس می ریزیم و روی هر کدام یک قطعه قارچ یا زیتون قرار می دهیم.

.

نوشته سینی اردور آرتیشو و مارچوبه اولین بار در مردان پارس. پدیدار شد.

Likes۰Dislikes۰